• ROC van Amsterdam
  • ROC van Amsterdam

Titels in kaders

Titels staan altijd in het vierkante titelkader. De hoofdtitel wordt in Avenir Black gezet. De plaatsing in het titelkader wordt ook weer bepaald door een vierkantje. De corpsgrootte hangt af van de lengte van de titel.

Vuistregel voor titels: houd voor de verhouding tussen corpsgrootte en regelafstand 1 : 1,1 aan. Dus bijvoorbeeld bij corps 20, is de regelafstand 22.

Houd de titels kort en bondig! Knip te lange titels desnoods op in een titel en een kleinere subtitel.

ROCA_titel-in-titelvlak